Pályázati kiírás2020-10-17T09:53:40+00:00

A Fotó- poszter- és videópályázati felhívás a PTE MIK jelenlegi és volt hallgatói, mérnök oktatói számára kerül kiírásra. Célja, hogy a beküldött pályamunkák tükrözzék, hogy milyen a mérnöki szakma női szemmel, hogy a mérnöknek tanulás, a mérnökké válás vonzó, érdekes, a nőknek is önmegvalósítást jelentő folyamat.

A pályázatra nők és férfiak egyaránt jelentkezhetnek, életkortól és állampolgárságtól függetlenül.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

A BEKÜLDÖTT ANYAGOK TÜKRÖZZÉK

  1. Mit jelent nőként mérnöknek lenni és azzá válni?
  2. Mit jelent a mérnökké válást a PTE MIK-en való
    tanulással megtenni?

A fenti két témakört 3 műfajban, fotókkal, poszterrel vagy videófelvételekkel lehet bemutatni a megadott formai feltételek mellett. Egy pályázó mindkét témakörre, mindhárom műfajban (kifejezési formában) pályázhat, de pályázhat csupán egy kifejezési formában is. Egy pályázó maximum három pályamunkát adhat be. A pályázat mellé kérünk egy maximum 2000 karakteres (szóközökkel együtt) leírást, ami a pályázó koncepcióját, tapasztalatait, gondolatait tükrözi a pályamű készítése kapcsán.

A pályamunkák
bírálói

A pályamunkák bírálói

Pinczehelyi Sándor

Munkácsy-díjas, Érdemes és
Kiváló művész


Prof. Dr. Medvegy Gabriella

Egyetemi tanár, dékán,
PTE MIK


Prof. Dr. Törőcsik Mária

Egyetemi tanár, PTE KTK


Dr. Kukai Tibor

Főiskolai docens, elnök,
BMMK


PTE MIK HÖK képviselet

A pályadíjak mindhárom
műfajban kiosztásra
kerülnek, melynek
összege

I. díj:

200.000 forint
pénzdíjazás.


II. díj:

100.000 forint értéű
ajándékutalvány.


III. díj:

50.000 forint értékű
ajándékutalvány.

És számos értékes különdíj. A pályadíjak az együttműködő
és támogató partnerek felajánlása alapján kerülnek kiosztásra.

A pályázat
menetrendje

A pályázat menetrendje

A pályázat kiírásának dátuma:

2020. február 27.


A pályázat meghosszabbított beadási határidő:

2020. szeptember 30. 14:00.


A díjazottak értesítése:

2020. november 10-ig,
e-mailben történik.


Ünnepélyes díjátadó:

várhatóan 2020. november 10. után.

Fotó pályázat

A fotó műfajban beküldött anyagok formai előírása

Minimum 300 dpi, 4961 x 7016 px,
jpg formátumú,
max. 30 MB fájlméret.

Poszter pályázat

A poszter műfajban beküldött anyagok formai előírása

A2-es méretű, illetve méretarányú,
300 dpi felbontású,
pdf dokumentum.

Videó pályázat

A videó műfajban beküldött anyagok formai előírása

2-5 perces vágott, szerkesztett anyag,
MPEG4 formátumú, HD minőségben,
H264-es kódolássa.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a mernoknok@mik.pte.hu címen tehetik fel.

A PTE MIK fenntartja a jogot, hogy a pályázatot bármikor visszavonja, illetőleg eredménytelennek nyilvánítsa.

A PTE MIK a pénzdíj megfizetésével a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti vagyoni jogokat időbeli- és területi korlátozás nélkül kizárólagos jelleggel megszerzi.

A pályázat kiírását az teszi lehetővé, hogy a PTE MIK részt vesz az
EFOP-3.4.3-16-2016-00005 azonosítószámú, “Korszerű egyetem a modern városban:
Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” című projekt keretében a B2 “Természettudományos, mérnöki, informatikai szakok területén a női hallgatók számának növelését célzó tevékenységek, humán- és szervezetfejlesztések” projekt megvalósításában.

Együttműködő partner:
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Baranya Megyei Területi Szervezete

Támogató partnereink:
Baranya Megyei Mérnöki Kamara,
valamint a PTE MIK képzését támogató cégek, intézmények, szervezetek.